Categories
Activity

แคมป์ไฟ กิจกรรมรอบกองไฟ

สนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมวิทยากรคุณภาพ

Categories
Activity

คาราโอเกะ

สำหรับท่านที่รักเสียงเพลงและการร้อง มีโซนคาราโอเกะไว้บริการ

Categories
Activity

ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้

ออกกำลังกายเบาเบากับวันสบายๆในสวนผลไม้

Categories
Activity

ล่องเรือยาง แม่น้ำเพชรบุรี

ล่องเรือยางสัมผัสสายน้ำใสไหลเย็น ๆ เรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำการทำเกษตรกรรมเพาะปลูก ชมพืชพันธ์นานาชนิด ระบบนิเวศชายน้ำที่ยังคงสมบูรณ์ อีกความท้าทายกับสายน้ำที่มีความสำคัญสายนี้ ระยะทางประมาณ 8 ก.ม. จากจุดลงเรือยางใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษเพลิดเพลินกับสองฝั่งแม่น้ำกันแบบเต็มอิ่มพร้อมสูดอากาศบริสุทธ์กันให้เต็มปอด