Categories
Baan Suan Sabai Resort

สวนสบายใจ

บนเนื้อที่สวนริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านสวนสบายใจเรามีพืชผัก ผลไม้นานาชนิด จัดสรรค์พื้นที่อย่างลงตัวต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกผลผลิตตามฤดูกาล