Most Popular
ล่องแพ พี วี ซี in แม่น้ำเพชรบุรี

สนุกสนานกับสายน้ำในรูปแบบ แพ พี วีซี สำหรับ 3-4 ท่าน กิจกรรมที่ต้องใช้ความสามารถในการควบคุม และทรงตัวผจญภัยกับสายน้ำ ชวนคู่ซี้เล่นน้ำเพชรพร้อมรับความตื่นเต้นสนุกสนาน